Tryllefløyten barnehage

Bergen, 1981, 520 kvm

 

"Mellom ute og inne"

Ett motiv som har stått sentralt ved utforming av barnehagen, har vært den "sensible grensen" mellom ytre og indre funksjoner. Slik representerer grunnplanen resultatet av en "forhandlingsprosess" mellom det vi ofte betrakter som arkitektur (ytterveggen og det innenfor) og lekeomgivelsene (alt utenfor).
Et annet motiv har vært å la stemningsinnholdet hos småbarn inspirere til et formuttrykk, uten symboler, men likevel slik at det kanhende synes fra det nå tause sted hvor eventyrene engang kunne høres.

 

Arkitekter:
Espen Tharaldsen (utforming og offentlig saksbehandling), Jan Arve Andersen (detaljprosjekt), Ole Rasmus Nygaard (byggeplassoppfølging).

Fargesetting: Fritz Fuchs.

Tekstiler: Malene Nygaard
Image

Omtalt i bøker / kataloger:

Architecture and Anthroposophy, dr. Anna Sokolina, Scientific Press Ltd, Moskva. 2001
Norway - A guide to recent architecture, Ingerid Helsing Almaas. Batsford, London 2002
Arkitekturguide for Norge, Arne Gunnarsjaa. abstrakt forlag as, Oslo 2002
Norsk Arkitekturhistorie, Det Norske Samlaget , Oslo 2003
Barnehagen. Hus og Hage fra 1630 til 2010, Hanne Wilhjelm, Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 2013
Einfuhrung in die Gestaltung von Schulbauten. Prof. Dr. Christian Rittelmeyer, Frammersbach 2013
Arkitekturguide Bergen. Bergen , 2014
Barnehagemagasinet Utdanningsdirektoratet. Oslo, 2014
Architecture and Anthroposophy, dr. Anna Sokolina, Scientific Press Ltd, Moskva. 2001
Norway - A guide to recent architecture, Ingerid Helsing Almaas. Batsford, London 2002
Arkitekturguide for Norge, Arne Gunnarsjaa. abstrakt forlag as, Oslo 2002
Norsk Arkitekturhistorie, Det Norske Samlaget , Oslo 2003
Barnehagen. Hus og Hage fra 1630 til 2010, Hanne Wilhjelm, Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 2013
Einfuhrung in die Gestaltung von Schulbauten. Prof. Dr. Christian Rittelmeyer, Frammersbach 2013
Arkitekturguide Bergen. Bergen , 2014
Barnehagemagasinet Utdanningsdirektoratet. Oslo, 2014

Omtalt i tidsskrifter:

Byggekunst 6/84, 4-5/1986
Forbrukerrapporten 2/1982
Bauwelt 30-31/1983
Art 8/1984
Domus 658/1985
Welt des Kindes 5/1987
Deutche Bauzeitung 11/1987
Häuser 5/1990
Archithese 5/1990 (Sveits)
Hjem og Skole 3/1998
Antroposofi i Norge 2/2011
Foreldre & barn 10/2011
Verktøykassa - inspirasjon til barnehager 2/2012

Image
Arbeidsgruppen Hus A/S
Espen Tharaldsen og partnere
Org nr 883 214 692
Fosswinckelsgate 18
5007 Bergen
Norway
espen@husmail.no
+47 41676880
sverre@husmail.no
+47 90596085
Image