Steinerskolen på Skjold

1999, Rehabilitering og nybygg

 

Utbyggingen omfatter 1-parallell Steinerskole med 10 klasser fordelt på barne- og ungdomstrinnet og Helsepedagogisk Steinerskole, i alt ca 220 elever. Det arbeider cirka 30 lærere ved skolen. Nybygget omfatter de 3 laveste klassetrinnene mens de øvrige klassene, fagrom og administrasjon rommes i en ombygget kontorbygning. Bygningene ligger i et flott grøntområde på sørsiden av Nordåsvannet, og de nære utearealene er detaljbearbeidet for å tilføre urbane kvaliteter og oppmuntre sosial aktivitet.

 

Arkitekt:
Espen Tharaldsen (ansvarlig).
Medarbeidere:
Sverre Øystein Woxen (saksbehandler), Monika Ackeret, Ole Rasmus Nygaard, Jan Arve Andersen

Ombygging av eksisterende kontorbygg 1250 kvm, nybygg 300 kvm
Image

Atkomsten til hovedhuset skjer via første etasje på husets vestside. I denne etasjen finns også den helsepedagogiske delen med rom kun for smågrupper på 3-6 personer. Fra inngangspartiet leder nytt trappeløp opp til lærerrom og administrasjon i 2 etasje. 2. etasje har også direkte adkomst fra et glassoverdekket areal på husets østside til klasserommene. Den utvendige glassgangen har overflødiggjort innvendig korridor, samtidig som det tjener som værbeskyttet pauseområde for elevene.(bilde). Klasserommene er dimensjonert for klasser med 20 elever, og ved å fjerne gamle bjelkelag opp til loftet er det oppnådd tilstrekkelig takhøyde til å legge inn overlys og dessuten hemser i noen av rommene. Over læreravdelingen er det samlingssal med rømningsvei direkte ut på terreng.

Klassene for de minste er lagt i en egen, frittliggende paviljong. I hovedsak er ventilasjonsanlegget her basert på naturlig ventilasjon med selvdrag fra et underjordisk kulvertanlegg som forvarmer luften om vinteren og kjøler den om sommeren. For å sikre gjennomstrømning ved ugunstige værforhold er en enkel vifte plassert ved luftinntaket. “Skorstenene” som sees på bildene er øvre del av dette ventilasjonssystemet. Den forbehandlete luften ledes inn i klassene via en klimasone som har glass både mot ute og inn mot klasserommet. (bilde). I klimasonene kan lufttilførselen reguleres. 

Arbeidsgruppen Hus A/S
Espen Tharaldsen og partnere
Org nr 883 214 692
Fosswinckelsgate 18
5007 Bergen
Norway
espen@husmail.no
+47 41676880
sverre@husmail.no
+47 90596085
Image