Rosenhagen barnehage

Skjold, Bergen. 2005. 600 kvm

 

Rosenhagen barnehage har 48 barn fra 0 til 5 år – i tillegg 18 6-åringer i et eldre hus ved siden av.

Tomten er vinterstid utsatt for trekk av kald, fuktig luft fra Nordåsvannet som ligger nordenfor og dessuten inversjonseffekt på de lavere områdene som kan gi temperaturforskjeller på opptil 20C mellom tomtens høyere og lavere deler. Dette har vært avgjørende for å legge bygningen så høyt som mulig, åpen mot syd og som med en rygg mot nord. Det elektromagnetiske feltet fra en trafokiosk i tomtens østlige del har også bidratt til å plassere bygningen så lang vekk fra den som mulig.

 

 

Arkitekt:
Espen Tharaldsen

Medarbeidere:
Sverre Øystein Woxen (saksbehandler), Elke Katharina Malzkorn, Ana Maria Hoyos, Andreas Kohlhofer, Phu Berntsen.

 
Image

Rosenhagen barnehage har 48 barn fra 0 til 5 år – i tillegg 18 6-åringer i et eldre hus ved siden av.

Tomten er vinterstid utsatt for trekk av kald, fuktig luft fra Nordåsvannet som ligger nordenfor og dessuten inversjonseffekt på de lavere områdene som kan gi temperaturforskjeller på opptil 20C mellom tomtens høyere og lavere deler. Dette har vært avgjørende for å legge bygningen så høyt som mulig, åpen mot syd og som med en rygg mot nord. Det elektromagnetiske feltet fra en trafokiosk i tomtens østlige del har også bidratt til å plassere bygningen så lang vekk fra den som mulig.

Disse forutsetningene og tomtens topografi har bidratt til å gi en langstrakt bygning i øst-vestlig retning og i to etasjer. Det oppstår derved et godt skjermet, solbelyst område på sydsiden av bygningen (tomtens øvre del), med god adkomst direkte fra terreng inn på øvre plan. Nedre plan har direkte kontakt med terreng på bygningens nordside.

Fra sydsiden er det egne innganger for hver avdeling til garderober, toalett og birom. Foran inngangene til de større barna er en åpen svalgang, som er glassoverdekket og innbyr til å være ute i dårlig vær. Fra inngangsplanet leder trapp i hver av avdelingene til nedre plan hvor det er kjøkken, spise- og oppholdsplass, doer og vaskerom – og aller aller innerst et eventyrrom med hemmelig lys ovenfra (siste bilde).

I hovedsak er ventilasjonsanlegget basert på naturlig ventilasjon med selvdrag fra et underjordisk kulvertanlegg som forvarmer luften om vinteren og kjøler den om sommeren. For å sikre gjennomstrømning ved ugunstige værforhold er en enkel vifte plassert ved luftinntaket.

Arbeidsgruppen Hus A/S
Espen Tharaldsen og partnere
Org nr 883 214 692
Fosswinckelsgate 18
5007 Bergen
Norway
espen@husmail.no
+47 41676880
sverre@husmail.no
+47 90596085
Image