Villa Fugleklo

Hurum, 1988. 200 kvm

Småbruket Fugleklo på Hurum ble kjøpt av et ungt ektepar i 1982. På den 40 mål store tomten stod et våningshus og et par driftsbygninger fra århundreskiftet. Et numedalsloft fra 1750 var kjøpt inn i deler og skulle settes opp på tunet. Så langt øyet rakk, lå skogen. Han var sykepleier, bilmekaniker, bonde og snekker. Hun hadde pizzabar og klesbutikk. Sammen hadde de tre barn. Jobber og skole var spredt til Drammen, Asker og utover på Hurum. Den fragmenterte livsstilen midt i den urørte naturen hadde noe helhetlig over seg: Alt sammen visste om hverandre.

 

Arkitekt:
Espen Tharaldsen

Medarbeidere:
Svein Erik Tøien (saksbehandler) og Sverre Øystein Woxen
Image

Tidsskrifter:

 • Byggekunst 4/89
 • Bonytt 7/89
 • Archithese 5/90 (Sveits)
 • Häuser 4/91
 • VG, kårer til Buskeruds mest originale hus 8/92
 • Pengevirke nr 1/03


Bøker/kataloger:

 • Arkitektur i Norge, årbok 1989 forlaget Bra Bøker - Norsk Arkitekturmuseum, Oslo 1989
 • Levende hus, Miller og Reite,TI-forlaget, Oslo 1993
 • Bygg for en ny tid. Mot en miljøvennlig arkitektur, Chris Butters, Finn Østmo, NABU, Oslo 2000
 • Architecture and Anthroposophy, dr. Anna Sokolina, Scientific Press Ltd, Moskva. 2001
 • Organische Architektur , Pieter van der Ree, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2001
 • Kjære Hus. Nina Stang, J.W. Cappelens Forlag, Oslo 2000
Arbeidsgruppen Hus A/S
Espen Tharaldsen og partnere
Org nr 883 214 692
Fosswinckelsgate 18
5007 Bergen
Norway
espen@husmail.no
+47 41676880
sverre@husmail.no
+47 90596085
Image